Menu

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

THÔNG BÁO PHÒNG HỌC


THÔNG BÁO PHÒNG HỌC
THỜI GIAN:   03-04/03/2012ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TT
LỚP
SL 
MÔN HỌC
PHÒNG
THỜI GIAN
GHI CHÚ
1
DF11KT55
80
Nghỉ
A05
03-04/3/2012

2


Kế toán 10


60
Nghỉ
F5
03-04/3/2012
C10/3/2011: Thi Kế toán ngân hàng
10-11/3/2011: Thi lại các môn (môn thi thông báo sau)
3
QTKD 10
49
Chuyên đề Quản trị tài chính
D103/3/2012
ThS.Tạ Thị Thùy Hương
THI:
- S10/3/2012: Thương mại điện tử
- C10/3/2012: Quản trị văn phòng, Đàm phán trong KD
- S11/3/2012: CĐ Quản trị tài chính
- C11/3/2012: CĐ tổ chức hội thảo, HN, SK
4
Bác sỹ thú y 10
92
Nghỉ
A14
03-04/3/2012

5
NTTS 10
55
Kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt
D2
03-04/3/2012
ThS.Trần Thị Phương Lan (0989 232 086)
6
DF11TY280
110
Vi sinh đại cương
A09
03-04/3/2012
ThS.Trần Thị Út (0919.725.387)
7
DE11KT280
95
Quản trị học
A15
03-04/3/2012
ThS.Nguyễn Tiến Dũng (0913.870.262)
8
DF11KT280
40
Kế toán tài chính tổng hợp
D3
03-04/3/2012
ThS.Nguyễn Lâm Kim Thu (0918.025.776)ĐẠI HỌC AN GIANG
TT
LỚP
SL 
MÔN HỌC
PHÒNG
THỜI GIAN
GHI CHÚ
1
Phát triển NT 2011
91
Phát triển nông thôn
A18
03/03/2012
Thầy Phạm Xuân Phú (0913.821334)ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TT
LỚP
SL 
MÔN HỌC
PHÒNG
THỜI GIAN
GHI CHÚ
1
QT16.1
50
Quản trị dự án
B21
03-04/3/2012
ThS.Nguyễn Văn Long (0905.777.948)
2
KT16.1
30
Kiểm toán tài chính
B22
03-04/3/2012

3
NH16.1
10
Tài chính quốc tế
B23
03-04/3/2012
ThS.Đặng Thị Kim Phượng (0917.137.913)
4
QT17.1
20
Quản trị chiến lược
B13
03-04/3/2012
ThS.Nguyễn Hồng Gấm (0909.645.358)
5
QT15, KT15, NH15
100
Phổ biến nội dung thực tập
A14
16g00 - 04/3/2012
ThS.Nguyễn Văn Long (0905.777.948)


PKH&HTQT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét